Byte tillsatsmaterial

Guide för läsning av klassificering av tillsatsmaterial och byte av tillsatsmaterial


Att tänka på vid läsning av klassificering av tillsatsmaterial:
Exempel av klassificering för fluxfylld rörelektrod (rörtråd) enligt ISO 17632-A:

Teckenförklaring:
T = Typ av elektrod (Tube, rörelektrod i detta fall)
42 = Sträckgräns i MPa eller N/mm²
2 = Slagseghetstemperatur (Tex. -20°C och minst 47 Joule energiupptagning i detta fall)
Z = Legeringselement
P = Typ av rörelektrod (M vid metallpulverfylld rörelektrod, P för fluxfylld)
M = Gastyp (Blandgas i detta fall)
1 = Lägen
H5 = Vätetal ml/100g svetsgods.Att tänka på vid läsning av klassificering av tillsatsmaterial:


Exempel av klassificering för belagd elektrod enligt ISO 2560-A:

Teckenförklaring:
E = Belagd Elektrod
42 = Sträckgräns i MPa eller N/mm²
4 = Slagseghetstemperatur (-40°C och minst 47 Joule energiupptagning i detta fall)  
B = Typ av hölje (B för basisk, R för rutil)
4 = Svetsgodsutbyte och strömart
2 = Svetslägen
H5 = Vätetal ml/100g svetsgods.

 

Villkor för byte av tillsatsmaterial som rörelektrod eller belagda elektroder (pinne)

1. För att kunna byta ett tillsatsmaterial krävs att allt före första röda strecket skall vara identiskt, med det som står i klassningen för tillsatsmaterialet. Det kallas den obligatoriska delen av klassificeringen. Stämmer inte denna klassning måste nya svetsprocedurer införskaffas på samtliga geometrier.

 
2. Delen bakom det andra röda strecket, d.v.s. vätetalet, skall vara samma eller lägre för att kunna byta tillsatsmaterial. Är vätetalet högre krävs nya svetsprocedurer införskaffas på samtliga geometrier.

 
3. Är svetsen en stumsvets och klassningen är identiskt med ovan måste en ny procedur på stumsvets införskaffas för att erhålla rätt slagseghetsvärden.
 

Referens: ISO 15614-1

Exempel på stumsvets.

Exempel av klassificering för tråd elektrod (homogentråd/solidtråd) enligt ISO 14341:

Teckenförklaring:
G = Homogentråd
42 = Sträckgräns i MPa eller N/mm²
2 = Slagseghetstemperatur (-20°C och minst 47 Joule energiupptagning i detta fall)
M = Gastyp (Blandgas i detta fall)
G4Si1 = Kemisk sammansättning

 

Villkor för byte av trådelektrod, som tillsatsmaterial
För att kunna byta ut en trådelektrod krävs att hela klassificeringen stämmer överens. Dock krävs inga nya prov, som skall svetsas upp om klassningen är identisk.